The Unpredictably Teaming Bait - Its Not Supposed To Be That Way

tjäna pengar till laget

Posted July 22, 2015, 10:55 a.m. By anabella Tags: Insamling

Att tjäna pengar till laget kan man göra på många olika sätt och egentligen är det bara fantasin som sätter gränser. Rent teoretiskt kan man ju göra precis vad som faller en in. Man kan t ex sälja saft och kakor, eller egenhändigt tillverkade konstverk eller kort. Sedan finns det ju de mer traditionella metoderna som att sälja majblommor t ex. Men det finns också en hel del nyare grejer som man kan beställa och sälja. Exempel på varor att sälja är strumpor, underkläder, salami och stearingljus, men det finns såklart många fler grejer om man sätter sig och gör efterforskningar på området.